Fuglevik naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til: navigasjon, søk

Fuglevik naturreservat er et av de minste verneområdene på Jeløy. Dette området er et lite tjern og en asksnelleskog på nordre Jeløy. Asksnelleskog er en svært sjelden skogtype både i Norge og Europa. Den spesielle snelletypen her har en ganske ru overflate. Derfor er den i tidligere tider blitt brukt til både gryteskrubb og sandpapir.

Vernevedtaket er gjort i 2009 med det formål å verne en vel utviklet ask- og snelleskog, samt et tjern med et artsrikt plante- og dyreliv.

Kilde: Gunnar Bjar, Fylkesmannnens miljøvernavdeling/Moss Historielag: Jeløyprosjektet
Artikkelen er skrevet av: Egil Lund (EL)