Gjerrebogen

Fra Moss byleksikon
Hopp til: navigasjon, søk

Gjerrebogen, boligområde, Slalåmbakken borettslag 3,4,5,6,7 og Carl Sibberns vei borettslag 3,5,7. Gjerrebogen er også navet på området innerst i Vansjøbukta. Gjerrebogen er tidligere beskrevet som Giurudh, Gierødt, Gerrud, Gierrebogen, Gjerdebogen. Det har vært bosetting i området fra yngre steinalder, da det bodde mennesker under Helleren ned mot Vansjø. Gjerrebogen gård ble ryddet på 1300-tallet. Senere lå bruket under Øre gård. Gjerrebogen gård ble lagt øde i senmiddelalderen, og jorden ble brukt av andre gårder.

I 1422 ble stedet nevnt som boplass. Gården ble solgt sammen med flere andre gårder av Carsten Sibbern på Værne Kloster til Lauritz Hvidt i 1740. Den eldste delen av dagens hovedhus ble bygget i 1780, påbygget i 1840. I 1784 ble Trolldalen skilt ut fra Gjerrebogen. I tillegg til gårdsdriften ble det også på Vansjø drevet isskjæring til kjøling av matvarer. Dagens eierfamilie har bodd på Gjerrebogen gård siden 1913. Gårdsbruket ble gradvis nedlagt. Gjerrebogen gård lå der hvor Krapfossveien 16 ligger i dag.

Da Bjørnåsen batteri - Thorbjørnsrød skanse ble bygget, var planen i 1902 at 120 mann, offiserer og menige og 90 hester skulle innkvarteres på gården - i tilfelle det ble krig mot Sverige.

De første blokkene i Slalåmbakken ble oppført i 1968, totalt 468 leiligheter. Den 24 . september 1990 brant hele toppetasjen i Slalåmbakken 5 med ti leiligheter, mens mange av leilighetene under fikk vann- og røykskader. Ingen mennesker kom alvorlig til skade. Men 400 mennesker ble husløse. Hele blokka måtte likevel total rehabiliteres og sto klar igjen i april 1991.


Kilde:

  • Moss bys historie,
  • Lokalhistorien om Krapfoss
  • Bodil Thorgersen.
  • Moss AvisSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)