Jernbanen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Jernbanen ble lagt gjennom Moss i 1879. Da hadde Moss kommune bidratt med å kjøpe aksjer i banen og sørge for at nok grunn ble avsatt til skinnespor og stasjonsbygning. 100 år senere vedtok Stortinget å bygge ut til dobbeltspor fra Ski til Moss og Rygge. Dette var ferdig frem til Sandbukta i 1996. En videre fremføring strandet på uenighet om hvilken trase man ville velge. Kommunen laget en samordnet plan for jernbane, riksvei 19 og havna, der toget skulle gå i tunnel under byen. Men på grunn av løsmasser i stedet for fjell i grunnen, må jernbanetunnel graves i kulvert fra Høienhaldgata til en stasjon over bakken, sør for den nåværende stasjonen. Dermed måtte hele Nyquistbyen rives.

Men mens den nye traseen legges og den nye stasjonen bygges, har ikke Staten klart å løse problemene med riksvei 19 med trafikken til og fra Bastøfergene og Jeløy.

Kilde:

  • Tidl. byarkitekt Nils Ellefsen

---

Tekst Elisabeth Vogt (EV)