Moss kommune

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Byvåpenet til Moss, gul kråke på rød bunn. Det er tegnet av Christian Stenersen og ble vedtatt i 1954. Bildekilde: Wikipedia

Moss kommune i Østfold er 63,5 kvadratkilometer og har i 2016 ca 32.000 innbyggere. Kystlinjen er på ca. 100 km. Moss er en liten kommune i areal, og mye av de ubebygde områdene er vernet. De består i hovedsak av verdifulle landbruksområder, skog med stort biologisk mangfold, kultur- og kystlandskap.

Moss har en svært sentral beliggenhet mellom Oslo og svenskegrensen, og er et samferdselsknutepunkt med firefelts motorvei, dobbeltsporet jernbane, havn og fergeforbindelse over Oslofjorden. Moss grenser i nord til Vestby, i øst til Våler, i sør til Rygge og i vest mot Oslofjorden.

Moss fikk bystatus 10. august 1720. Byens grenser som kjøbstad ble fastlagt i 1727. Da var byen bare på 1,5 kvadratkilometer. Da Jeløy ble innlemmet i byen i 1943 (bekreftet av bystyret i 1946), var Moss Norges største by i areal. I 2016 er Moss landets minste by i areal etter at de andre byene vokste i areal ved å ha blitt slått sammen med nabokommuner. Politikerne i Moss og Rygge har i 2016 vedtatt at fra 1.januar 2020 vil Moss og Rygge kommuner gå sammen til en kommune.

Sentrum ligger på bysiden. Næringslivet begynte med jordbruk og skogbruk, møller og sagbruk utviklet seg langs Mossefossen fra 1300-tallet og fremover. Moss var en av landets viktigste industribyer på 1800 og 1900-tallet, men mange av de store hjørnestensbedriftene flyttet ut eller ble nedlagt etter år 2000. (Helly-Hansen, TrioVing, Moss Værft & Dokk, Moss Glasværk og M. Peterson & Søn A/S er noen eksempler.) Annen industri er kommet til.

Moss har hatt en mangfoldig industri, og har fortsatt et godt handelsmiljø, kunstgallerier, variert fjord- og innlandsnatur med Jeløy, Mossemarka og Vansjø. Byen ligger i et trafikknutepunkt med E6, jernbanestasjon mellom Oslo og Gøteborg og fergeforbindelse til Vestfold, samt direkte flyforbindelser til Europa via Moss Lufthavn, Rygge. En stor og travel havn med mye lastetrafikk. Byen er et viktig handels- og servicesenter for kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.

Moss har mange kunstgallerier, et yrende musikkliv og et aktivt amatørteatermiljø.


Byvåpenet er en gul kråke på rød bunn.


Se også:


Kilde:

  • FAZ Sandberg: Kjøbstaden Moss
  • www.moss.kommune.no/ Moss kommune]
  • Forslag til kommuneplan for Nye Moss

---

Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)