Forskjell mellom versjoner av «Mosseelva»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 8: Linje 8:
 
I 1985-86, i forbindelse med anlegget av Mossefossen kraftverk, ble dammen ombygget og kalles nå for Mossefossen dam.
 
I 1985-86, i forbindelse med anlegget av Mossefossen kraftverk, ble dammen ombygget og kalles nå for Mossefossen dam.
 
I mange hundre år har vannkraften i Mossefossen vært utnyttet til drift av forskjellige sagbruk og møller.
 
I mange hundre år har vannkraften i Mossefossen vært utnyttet til drift av forskjellige sagbruk og møller.
 +
 +
Laksen gyter i Mosseelva. Ellers er det observert sjøørret, ål, sild, og aller nederst torsk og makrell.
  
 
'''Kilder:'''  
 
'''Kilder:'''  
 +
 
* Norges vassdrags- og energidirektorat
 
* Norges vassdrags- og energidirektorat
 +
 
* Karin Behn Skjævestad: ''Glimt fra Henrich Gerners gate og Møllebyen''
 
* Karin Behn Skjævestad: ''Glimt fra Henrich Gerners gate og Møllebyen''
---------
+
 
 +
* Trine Lise Heilmann
 +
 
 +
---
 +
 
 
Skrevet av Elisabeth Vogt ([[EV]])
 
Skrevet av Elisabeth Vogt ([[EV]])
  
 
[[Kategori: Steder]]
 
[[Kategori: Steder]]
 
[[Kategori: Geografi]]
 
[[Kategori: Geografi]]

Revisjonen fra 13. jun. 2019 kl. 10:10

Mosseelva (opprinnelig navn Morsa) er en ca. 6 km lang elv i Moss og Rygge kommuner. Den er hovedelva i Mossevassdraget, og starter fra Vanemfjorden i Vansjø (25 moh), og renner i en hovedsakelig vestlig retning gjennom Moss. For 5250 år siden brøt Vansjø gjennom ved Storebaug. og Mosseelva ble født. Like før munningen i Mossesundet danner elva Mossefossen, som er utbygget til kraftproduksjon i Mossefossen kraftverk. Vassdraget ble vernet i 1973. Den nederste delen av Mosseelva ble gravet ut som en kanal på 1700-tallet, med pøling og oppmuring på begge sider for å gi plass til flere sjøboder og lagerplass for ferdigskåret trelast. En strekning på ca 4.8 km av elva fra Mossedammen til Årvolltangen kan bli utsatt for skader under flom.

Mossevassdraget oppstrøms Vansjø kan regnes som uregulert. Her har det vært bare mindre kraftverk og bruk og små reguleringer med dammer. Vansjø har vært regulert siden 1860-årene, da man bygget en dam ved Krapfoss for å få mulighet til å senke vannstanden generelt, men særlig senke flomvannstanden i innsjøen. I 1941/1942 ble det så bygget enda en ny dam ved Klova, ca. 200 m nedenfor dammen ved Sponvika.

I 1985-86, i forbindelse med anlegget av Mossefossen kraftverk, ble dammen ombygget og kalles nå for Mossefossen dam. I mange hundre år har vannkraften i Mossefossen vært utnyttet til drift av forskjellige sagbruk og møller.

Laksen gyter i Mosseelva. Ellers er det observert sjøørret, ål, sild, og aller nederst torsk og makrell.

Kilder:

  • Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Karin Behn Skjævestad: Glimt fra Henrich Gerners gate og Møllebyen
  • Trine Lise Heilmann

---

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)