Trolldalsbekken

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Trolldalsbekken har sitt utspring ved Peer Gynts vei - ikke langt fra sykehuset - og renner langs Osloveien til Kambobukta. Rett nord for fotballbanen møter den Kambobekken. Deler av bekken er lagt i rør. Det har vært et variert dyreliv langs bekken med både bever og ørret, men bekken er nå svært forurenset med sigevann fra den gamle fyllplassen. Nå skal bekken restaureres.

På fyllinga i Trolldalen ligger det fremdeles alt fra gamle bilvrak, husholdningsavfall, industriavfall og mye miljøgifter.Kirkens Bymisjon har ryddet opp og fjernet tonnevis med søppel fra bekken. De har hentet opp sykler, trillevogner og møbler fra bekken.

Nå skal det bygges nytt naturbasert renseanlegg. En 600 meter lang tilleggskanal skal samle opp sigevannet fra fyllinga og sende det rett inn i renseanlegget. Et nytt og større renseanlegg skal fjerne jern og andre tungmetaller. Målet er å få sjøørreten tilbake.


Kilde:

  • Moss AvisArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)