Bastøfergene

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Dagens Bastøferger som driftes av Bastø Fosen. Fotograf: JK
Bastøfergene ved Kanalen i Moss. Her er det andre fergeleiet på plass, så flybildet må være tatt på 1970-tallet. Postkortmotiv / Fotograf: ukjent
Bastøfergene ble flyttet til det nye fergeleiet i sørenden av Kanalen etter 1934. Her et postkortfoto fra sommeren 1961. Fotokilde: Normann
Bastøfergene la til ved Tollboden før 1934. Postkortmotiv fra cirka 1910

Bastøfergene har fraktet folk mellom Moss og Horten siden 1884. Nå er det fem ferger som tar unna all biltrafikken, men det er behov for en sjette, og kanskje enda en ferge i overskuelig fremtid. I 2017 ble det satt inn to helt nye og mye større ferger, og det ble innført digitalt billettsystem, slik at ombordkjøringen ble smidigere. I 2018 fraktet fergene over 1,8 millioner biler og 3,7 millioner passasjerer mellom Moss og Horten. Gjennomsnittlig er det 51 avganger i døgnet fra hver side av fjorden. Dette er Norges mest trafikkerte fergestrekning, og den eneste som ikke er avhengig av statsstøtte.

Våren 2021 ble verdens største helelektriske ferge satt i full drift mellom Moss og Horten. Fra 2020 testes Bastø VI som førerløs ferge over Oslofjorden. Målet er at autonomifunksjonen skal føre til mindre bruk av drivstoff..


Moss-Horten Dampskipsselskap ble opprettet i 1884 av Richard Peterson. Det har vært drevet fergetrafikk over fjorden lenge før dette, en kilde nevner overfart fra Tronvik allerede i 1582. Den første båten som ble satt i trafikk het Axel. Båt nr 2 ble døpt Bastø. Økt trafikk førte til at Bastø II ble satt i trafikk fra 1900.

Før 1933 la Bastø til nord for Tollboden og gjorde en stor sving i Mossesundet hver gang den kom til Moss. Fra 1934 begynte Bastøfergene å legge til kai i sydenden av Kanalen og heftet dermed ikke trafikken over broa.

I 1984 ble Alpha og Bastøfergene kjøpt av rederiet Gokstad, som fikk konsesjonen i to seksårsperioder. Båtene ble i denne perioden omdøpt til henholdsvis Østfold og Vestfold. Gokstad flyttet rederiets hovedkvarter fra Moss til Horten.

I 1996 overtok Bastø Fosen fergetrafikken. Det er et datterselskap av Fosen Trafikklag ASA. De døpte igjen fergene til Bastø I, II og III, IV og V, men lot hovedkontoret forbli i Horten.

Bastø Fosen har konsesjon for å drive Bastøfergene frem til 2026. under forutsetning at man bygger flere og større ferger. Fergesambandet Moss-Horten er en del av riksvei 19. Det er Norges travleste.

Selskapet har bestilt en elektrisk ferge som skal kunne lades i Horten. Det er en intensjon å bygge ut lademuligheter på kaia i Moss også innen 2026.

Se også:

Kilder:

  • Alphas 100 års jubileumshefte
  • Moss Avis
  • Adm. dir. Øyvind Lund i Bastø Fosen til Moss Dagblad
  • AftenpostenEV