Blikkemballasjeindustrien i Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Blikkemballasjeindustrien i Moss

Det hele begynte i 1916 da Østlandske Blikemballagefabrik ble etablert som et underbruk av Værne Klosters Melkefabrik. I 1929 ble tre firmaer slått sammen: Sandvigen Blikvarefabrik (stiftet i 1888), Oslo Blikemballagefabrik (stiftet 1918), A/S Østlandske Blikemballagefabrik (stiftet i 1917), og, til et nytt firma med navnet A/S Forenede Blikemballagefabriker, også kalt Foblik. Initiativtager var Henry Becker-Eriksen som også ble adm. direktør. Hovedkontor og produksjon var i Storgaten i Moss, med en underavdeling i Horten.

J. A. Sannem A/S og Bergens Bliktrykkeri A/S (BBB)

J. A. Sannem AS i Bergen var en familiebedrift ledet av fetterne Roar Sannem og Svein Sannem. Bedriften ble stiftet i 1872 av Julius Sannem og var den eldste i landet. Kundegrunnlaget var mest på Vestlandet. BBB ble stiftet i 1905. I 1939 overtok A/S Christiania Spigerverk bedriften og ansatte Per Valebjørg som direktør. Kundegrunnlaget var også her på Vestlandet, men BBB arbeidet seg gradvis inn på det Østlandske markedet. Etter krigen havnet BBB og J. A. Sannem i hard konkurranse. Men for begge var den største konkurrenten Foblik i Moss. BBB så at den den fremtidige ekspansjonen lå på Østlandet hvor Foblik dominerte. I 1959 overtok Spigerverket, gjennom BBB, alle aksjene i Foblik. Det nye navnet ble Norske Blikkemballasjefabrikker AS (Noblikk).

Norske Blikkemballasjefabrikker AS (Noblikk) Per Valebjørg ble adm. direktør for det nye selskapet som fikk hovedsetet i Storgata i Moss. Produksjonen var i Moss og i Bergen. Ledelsen valgte å bygge nye lokaler på Høyda i Moss, de første ble innviet i 1962. De neste årene ble det investert ytterligere i produksjonslokaler og maskinparken. I 1967 ble den tre etasjes administrasjonsbygningen innviet, og alt var nå på ett sted.

Den harde konkurransesituasjonen mellom Noblikk og J.A. Sannem i Bergen resulterte i at J.A Sannem AS ble fusjonert inn i Noblikk AS fra 1. januar 1966. Eierforholdet ble slik at Christiania Spigerverk fikk 50 prosent, familien Sannem 23 prosent og AB Plåtmanufaktur AB i Malmø 27 prosent. Den nye bedriften fikk navnet Noblikk-Sannem AS.

Noblikk-Sannem AS Mot slutten av 1960-årene begynte bedriften å produsere plastemballasje. I 1969 gikk Per Valebjørg av som adm. direktør, og Roar Sannem tok over. Etter hvert ble også Heistad Fabrikkers emballasjeavdeling, Thune Blikemballagefabrik A/S og Nordenfjeldske Blikindustri A/S innlemmet.

1. januar 1979 solgte familien Sannem sin minoritetspost til Christiania Spigerverk, som nå var blitt en del av Elkem AS, og Roar Sannem gikk av med pensjon i 1981. Bedriften fikk igjen sitt tidligere navn Noblikk AS. Ny direktør ble Håkon Haldorsen. Noblikk ble delt opp i flere selvstendige avdelinger som Noblikk Tinpack, Noblikk Alupack og Noblikk Plastpack.

Skanem Moss AS I januar 1991 overtok Skanem AS (tidligere Stavanger Bliktrykkeri) alle aksjene i Noblikk, og det nye navnet ble Skanem Moss AS. Eier og direktør ble Ole Rugland. All produksjon i Bergen og de viktigste produksjonslinjene i Moss ble flyttet til Skanem i Stavanger. Plastvirksomheten ble solgt til Promens AS avdeling Kambo Packing. De gjenværende produksjonslinjene i Moss ble modernisert. Likevel ble konkurransen fra utlandet for sterk, og virksomheten ble solgt til bedrifter i Danmark og Sverige. 1. juni 2015 ble Mossebedriften solgt til Emballator Metal Group AB og flyttet til Sverige. Eiendommen i Moss ble solgt til eiendomsselskapet Ferd som vil bygge boliger der.

Kilder:


  • Moss Avis, Moss Dagblad, Spigerverkets bedriftsblad, Moss bys historie 1880-1891,Bergens Tidende, Bergens Arbeiderblad, tidligere ansatte i Noblikks ledelse
  • Ivar Ernø
  • Pelle Valebjørg
  • Jan Sannem

EV