Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 9. jun. 2014 kl. 11:58 av FCB (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold ble etablert i Moss 1. januar 1993.

Fylkesnemnda skal fatte vedtak om barneverntjenester, bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar med eventuelt samtykke til adopsjon. Videre fatter fylkesnemnda vedtak om tiltak for barn med atferdsvansker. Fylkesnemnda fatter også vedtak om tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, også gravide rusmisbrukere. I tillegg er fylkesnemndene for sosiale saker klageorgan for visse vedtak om bruk av tvang eller makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Arbeidsmåten i fylkesnemnda er mye lik domstolenes. Som dommere sitter fylkesnemndslederen, et alminnelig medlem og en sakkyndig. Partene i saker for fylkesnemnda er på den ene siden den kommunen som ønsker å sette inn et barneverntiltak eller et tiltak for rusmiddelmisbrukere, og på den andre siden den private part som forslaget direkte gjelder. Saker for fylkesnemnda starter ved at kommunen fremmer forslag om tiltak. Fylkesnemnda er et rent avgjørelsesorgan og det forutsettes at kommunen har foretatt den nødvendige faglige saksforberedelse.

Fylkesnemndslederen, det alminnelige og det fagkyndige medlemmet er alle likeverdige medlemmer og saken avgjøres ved flertallsvedtak.


Kilde:

  • FylkesnemndaSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)