Sibbern, Georg

Fra Moss byleksikon
(Omdirigert fra Georg Sibbern)
Hopp til navigeringHopp til søk
Georg Christian Sibbern var norsk statsminister i årene 1858 til 1871. Foto: WikiCommons/Nasjonalbiblioteket/Carl Jacob Malmberg

Georg Christian Sibbern (1816 - 1901) var en norsk jurist, diplomat og statsminister, født og oppvokst på Værne Kloster i Rygge. Han tok artium ved Christiania Katedralskole og ble cand. jur. fra Det Kongelige Frederiks Universitet i 1837.

Fra 1840 - 56 var han ansatt i utenrikstjenesten, i St. Petersburg, København, Haag, London og Washington D.C.

I hele 13 år, fra 1858 - 71, var Georg Sibbern norsk statsminister i Stockholm. Han overtok for øvrig statsministerjobben etter sin svoger, Frederik Due, som var gift med Georgs søster Alette.

Georg Sibbern avsluttet sin yrkeskarriere som ambassadør i Paris 1878 - 84 og levde deretter tilbaketrukket på Værne Kloster helt til sin død i 1901.

Georg Sibbern ble allerede i 1860 tildelt Storkors av St. Olav for fortjenstfull embedsvirksomhed. Han var også tildelt storkors fra seks andre land, og var utnevnt til kommandør eller ridder av flere andre.

Hans våpenplate som ridder av Serafimer-ordenen henger fortsatt i Riddarholmkyrkan i Stockholm, med hans slektsvåpen og valgspråket: "Recte et suaviter", latin for "Både rettvist og mildt"


Kilde:Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)