Gunnarsbybekken

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Gunnarsbybekken, også kalt Årefjordbekken. Den har sitt kildeområde nord for Værne Kloster og renner mellom Ekeby og Telemarkslunden i Rygge ned til Årefjorden. Den totale lengden på bekken er drøy 2 km. Ca. 500 meter fra sjøen var det på 1990-tallet en vanningsdam som fungerte som hinder for vandrende ørret. Her går ørreten nå gjennom. Denne vannveien har vært betydelig større enn i dag. På begge sider ligger gravhaugene tett, Også her finnes fine steingjerder og flere fornminner. I bekkeløpets mudder ligger restene av to båter fra Middelalderen. Gunnarsbybekken er fredet som naturminne.

Det har vært drevet gartneri og planteskole i området.

Bekken er gyteplass for sjøørret og går som en livsnereve gjennom området som har et nedbørfelt med areal på 5.2 km2. Det består av 69 mest dyrket mark, noe skog og 4 prosent urbane arealer. I forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad, har Bane Nor søkt Fylkesmannen i Østfold om utslipp av anleggsvann til Gunnarsbybekken.

Kilder:

  • Rygge kommunes kulturminneplan
  • Moss Avis
  • Boka Arvegullet - Rygge kirke
  • Norges Jeger og Fiskerforbund

---

EV