Molbekktjernet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Molbekktjernet et idyllisk tjern i Mosseskogen. (2019) Foto JK.

MolbekktjernetMosseskogen er et oppdemmet tjern som ble brukt til å produsere is til isskapene før kjøleskapenes tid.

Det var bedriften M. Peterson & Søn som bygde ut Molbekk myr til isdam i 1875 og fremover. De bygde også en isrenne ned til sjøen, der isen ble lagret i sagflis til den kunne hentes med skip.

Siste år med isskjæring på Molbekktjernet var 1909. For 24 x 24 tommers isblokker tjente da arbeiderne 5 øre pr. blokk. 16 arter av øyenstikkere lever ved tjernet. Her finnes også ål.

Ca 100 meter nord for tjernet er det en registrert boplass i en sørvendt grusrygg - fra yngre steinaldertid.

Navnet Molbæk er avmerket på kart fra 1770. Opprinnelig var det et lite tjern som ble bygget ut til isdam. Fra gammelt av var det en ride- og kløvvei her, og i området er det mange fornminner.


Kilder:

  • Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen (Moss 1978)
  • Boken Mosseskogen - Kambo---

PE