Moss Vannverk

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Vannverk. Før 1795 fantes det bare ett hus i Moss som fikk vann til huset. Det var Johan Gudes hus i nåværende Møllergata, som fikk vann i egen ledning fra Karme dam. Byens øvrige beboere måtte klare seg med vann fra brønner eller fra Vansjø. I 1812 fikk byen sitt første egentlige vannverk, da ny vannledning (gjennomborrede trestokker) ble lagt i hele Storgata. Vannet kom fra Karme dam ovenfor Mossefossen.

Etter bybrannen i 1858 ble det klart at brannvesenet måtte få bedre tilgang til vann. Men det skulle ta mange år før dette ble realisert. Først i 1876 ble byens første vannbasseng bygget på Klommestensåsen. Vannet be pumpet opp fra Mossefossen. Men det var ikke nok, viste den neste bybrannen i 1881. Så enda et vannbasseng ble bygget i 1894. Til sammen rommet de to vannbassengene 1770 kubikkmeter vann. Da ble I 1937 ble vanninntaket flyttet til Nesetbukta lengre oppe i Mosseelva. Jeløy fikk eget vannverk i 1936-37.

Etter mange års diskusjon ble Moss og Jeløy kommuner enige om å bygge et nytt vannverk i Vogts gate 38 (nå Abels gate 22). Det ble tatt i bruk i 1937 og fraflyttet i 1969. Vannet ble tatt inn fra bukten utenfor, filtrert og kloret. Man kan vel ikke si at produktet var velsmakende, men mosseborgerne måtte nøye seg med det helt frem til det nye interkommunale vannverket sto ferdig i 1969. Det ligger ved Vansjøs sydside ved Kjellerød i Rygge, der selve vanninntaket befinner seg på 7 meters dyp. I dag er det ingen som klager på kvaliteten av drikkevannet. (Se også Movar.) I 1999 fikk Mossefossens Venner en evigvarende og vederlagsfri disposisjonsrett til det gamle vannverket ved Mossefossen og har rehabilitert bygningen. Rehabiliteringen av vannverket ble en gave fra Mossefossens Venner til byens 300 års jubileum.


Kilde:

  • Nils Bjørnebekk
  • Moss bys historie III

EL og EV

Denne siden er sist redigert av EV 25. apr 2012 kl. 10:36 (UTC)