Moss by- og industrimuseum

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 19. jun. 2014 kl. 09:43 av BW (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigeringHopp til søk
Moss by- og industrimuseum holder til i Fossen 21/23 i Møllebyen. Biblioteket og kinoen er i bygningen til venstre, Microbryggeriet under museet, mens Cafe Riis er i bygget til høyre. Fotograf: Bjørn Wisth, 2013.
Moss Verk 20 blir minimuseum. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014
Moss Verk 20 fra baksida. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014
Moss Verk 20 klargjøres for åpning 14. august 2014. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014

Moss by- og industrimuseum, Fossen 21 / 23, er en del av Stiftelsen Østfoldmuseet.

Her samles, bevares og dokumenteres Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre. By- og industrimuseet ble opprettet i 1995 og flyttet i 2000 til Møllebyen. I 2006 ble museet en del av Stiftelsen Østfoldmuseene, som til sammen omfatter syv museer og Østfold fylkes bildearkiv. Museets permanente utstillinger viser mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger og samtidsdokumentasjon tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter.

Museet holder til i restaurerte lokaler i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv. Kloster mølle er fra 1899/1900, mens Galla mølle er fra ca. 1920. Møllebygningene i teglstein er et uttrykk for den internasjonale industriarkitekturen som preget norsk industribygging på begynnelsen av forrige århundre. Mossefossen og området rundt ble valgt til kommunens Tusenårssted og omfatter Konventionsgården, Fossen og Møllene.

”Møllebyen i Moss” fikk Statens byggeskikkpris i 2003 for arbeidet med å revitalisere og fornye den historiske bydelen.

Museet har to store utstillingssaler og ”Fyrrommet” - et aktivitetsverksted for barn. Museet leier ut møtelokaler og arrangerer konserter og foredrag i samarbeid med lokale lag og foreninger. Tidligere var det et lite museum i Melløsparken, men det ble flyttet til Nedre Støtvig i Rygge i 1970. Moss by- og industrimuseum vil benytte huset i Verket 20 som museum for å vise den rikholdige historien rundt arbeiderkulturen i Moss. Huset åpnes for publikum i august 2014. Prosjektet «Verket 20» er museets bidrag til grunnlovsjubileet og feiringen av Mossekonvensjonen.


Kilde:

  • Moss kommuneSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)