Moss bystyre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Bystyret i Moss har 39 medlemmer som velges ved kommunevalget hvert fjerde år.(2007, 2011, 2015, 2019) Dette er kommunens høyeste organ og vedtar kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan, og planer av overordnet viktige. Kommunestyret ansetter rådmann og fastsetter rammer for eiendomsselskapets (MKEiendom), kjøp og salg av faste eiendommer, det velger medlemmer til faste utvalg, og styrer for kommunale bedrifter.

Bystyrets møter ledes av ordføreren, som fra 2011-17 var Tage Pettersen (se Pettersen, Tage fra Høyre. Da Pettersen ble stortingsrepresentant, valgte bystyret Hanne Tollerud fra Arbeiderpartiet til ordfører for resten av valgperioden (2015-19). Moss har aldri hatt egen bystyresal. Møtene er blitt holdt der det var plass. Gjennom årene har det vært på Skarmyra skole, Moss hotell, Moss Bibliotek, og Samfunnshuset og Arena.

Etter kommunevalget i 2019 blir tittelen bystyre ikke benyttet, Moss og Rygge kommune valgte 49 representanter til det nye, sammenslåtte kommunestyret den 9.9. 2019, det tiltrer 1.1. 2020.


Kilde:

  • Fakta om Moss 2008-2010
  • Moss kommunes hjemmesideArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)