Forskjell mellom versjoner av «Moss tingrett»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 1: Linje 1:
'''Moss Tingrett''', Prins Chr. Augusts plass 5, er bygget sammen med Moss politistasjon med felles tekniske rom. Huset eies av det statlige Entra eiendom. Huset var ferdig i 2004, da flyttet tingretten (tidligere Moss byrett) fra Kirkegaten 14.  
+
'''Moss Tingrett''', (tidligere Moss Byrett),Prins Chr. Augusts plass 5. Tingretten er bygget sammen med [[Moss politistasjon]] med felles tekniske rom. Huset eies av det statlige Entra eiendom. Huset var ferdig i 2004, da flyttet Tingretten (tidligere Moss byrett) fra Kirkegaten 14.  
Som hovedregel starter alle saker i tingretten, som er den ordinære domstol i første instans. Norge er inndelt i domssogn og i hvert sogn er det en tingrett.
+
Norge er inndelt i domssogn og i hvert sogn er det en tingrett. Tingretten ledes av justitiarius.  
Tingretten behandler i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans.
+
Her behandles i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans. Da settes retten med en embetsdommer og to meddommere.
Det samme gjør familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for tingretten. Tingretten ledes av sorenskriveren.
+
Det samme gjør familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for Tingretten.
Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere. Nå dekker Tingretten Moss, Råde, Rygge og Våler.Rettsvesenets oppbygning
+
Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss Byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere. Nå dekker Tingretten Moss, Råde, Rygge og Våler. Domstolene er bygget opp som en "pyramide", med Tingretten i bunnen og Høyesterett øverst.  
Straffesakbehandlingen skjer på ulike trinn i domstolene. Domstolene er bygget opp som en "pyramide", med tingretten i bunnen og Høyesterett øverst.  
+
 
Alle straffesaker skal starte i tingretten. Tingretten settes i straffesaker med en embetsdommer og to meddommere.
 
  
 
''EV''
 
''EV''

Revisjonen fra 4. jul. 2013 kl. 06:59

Moss Tingrett, (tidligere Moss Byrett),Prins Chr. Augusts plass 5. Tingretten er bygget sammen med Moss politistasjon med felles tekniske rom. Huset eies av det statlige Entra eiendom. Huset var ferdig i 2004, da flyttet Tingretten (tidligere Moss byrett) fra Kirkegaten 14. Norge er inndelt i domssogn og i hvert sogn er det en tingrett. Tingretten ledes av justitiarius. Her behandles i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans. Da settes retten med en embetsdommer og to meddommere. Det samme gjør familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for Tingretten. Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss Byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere. Nå dekker Tingretten Moss, Råde, Rygge og Våler. Domstolene er bygget opp som en "pyramide", med Tingretten i bunnen og Høyesterett øverst.


EV

Kilde: Domstol.no