Forskjell mellom versjoner av «Moss tingrett»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 5: Linje 5:
 
Her behandles i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans. Da settes retten med en embetsdommer og to meddommere.
 
Her behandles i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans. Da settes retten med en embetsdommer og to meddommere.
 
Det samme gjør familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for tingretten.
 
Det samme gjør familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for tingretten.
Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere. Nå dekker Moss tingrett kommunene Moss, Råde, Rygge og Våler. Domstolene er bygget opp som en "pyramide", med tingretten i bunnen og Høyesterett øverst.  
+
Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. I 1932 ble Sorenskriverkontoret og Byfogdkontoret slått sammen. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere. Nå dekker Moss tingrett kommunene Moss, Råde, Rygge og Våler. Domstolene er bygget opp som en "pyramide", med tingretten i bunnen og Høyesterett øverst.  
  
 
'''Kilde:'''
 
'''Kilde:'''
 
* Domstol.no
 
* Domstol.no
 +
* J.H. Vogt: ''Med Moss Avis gjennom 100 år''
 +
 +
---
  
 
Skrevet av Elisabeth Vogt ([[EV]])
 
Skrevet av Elisabeth Vogt ([[EV]])
  
 
[[Kategori:  Offentlig forvaltning]]
 
[[Kategori:  Offentlig forvaltning]]

Revisjonen fra 15. des. 2018 kl. 15:47

Moss tingrett (tidligere Moss byrett), Prins Chr. Augusts plass 5, januar 2014. Fotograf: Bjørn Wisth

Moss tingrett, Tingretten er bygget sammen med politikammeret med felles tekniske rom. Huset eies av det statlige Entra eiendom. Huset var ferdig i 2004, da flyttet tingretten (tidligere Moss byrett) fra Kirkegaten 14. Norge er inndelt i domssogn og i hvert sogn er det en tingrett. Tingretten ledes av justitiarius. Her behandles i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans. Da settes retten med en embetsdommer og to meddommere. Det samme gjør familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for tingretten. Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. I 1932 ble Sorenskriverkontoret og Byfogdkontoret slått sammen. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere. Nå dekker Moss tingrett kommunene Moss, Råde, Rygge og Våler. Domstolene er bygget opp som en "pyramide", med tingretten i bunnen og Høyesterett øverst.

Kilde:

  • Domstol.no
  • J.H. Vogt: Med Moss Avis gjennom 100 år

---

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)