Forskjell mellom versjoner av «Moss tingrett»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 2: Linje 2:
 
Som hovedregel starter alle saker i tingretten, som er den ordinære domstol i første instans. Norge er inndelt i domssogn og i hvert sogn er det en tingrett.
 
Som hovedregel starter alle saker i tingretten, som er den ordinære domstol i første instans. Norge er inndelt i domssogn og i hvert sogn er det en tingrett.
 
Tingretten behandler i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans.
 
Tingretten behandler i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans.
Det samme gjøt familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for tingretten. Tingretten ledes av sorenskriveren.
+
Det samme gjør familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for tingretten. Tingretten ledes av sorenskriveren.
Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere.
+
Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere. Nå dekker Tingretten Moss, Råde, Rygge og Våler.
 
''EV''
 
''EV''
  
 
'''Kilde:''' Domstol.no
 
'''Kilde:''' Domstol.no

Revisjonen fra 22. okt. 2012 kl. 19:45

Moss Tingrett, Prins Chr. Augusts plass 5, er bygget sammen med Moss politistasjon med felles tekniske rom. Huset eies av det statlige Entra eiendom. Huset var ferdig i 2004, da flyttet tingretten (tidligere Moss byrett) fra Kirkegaten 14. Som hovedregel starter alle saker i tingretten, som er den ordinære domstol i første instans. Norge er inndelt i domssogn og i hvert sogn er det en tingrett. Tingretten behandler i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans. Det samme gjør familiesaker og saker mot offentlig myndighet. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for tingretten. Tingretten ledes av sorenskriveren. Moss Sorenskriverembede ble opprettet i 1593 og omfattet Moss, Rygge, Råde, Våler og Hobøl. Ved en omlegging i 1981 ble navnet Moss byrett, og retten fikk en justitiarius og flere dommere. Nå dekker Tingretten Moss, Råde, Rygge og Våler. EV

Kilde: Domstol.no