Moss tingrett

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 1. okt. 2012 kl. 11:22 av EV (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss tingrett, Prins Chr. Augusts plass 5, er bygget sammen med Moss politistasjon med felles tekniske rom. Huset eies av det statlige Entra eiendom. Huset var ferdig i 2004, da flyttet tingretten (tidligere Moss byrett) fra Kirkegaten 14. Som hovedregel starter alle saker i tingretten, som er den ordinære domstol i første instans. Norge er inndelt i domssogn og i hvert sogn er det en tingrett. (Unntaket er Oslo, hvor det er to domstoler i første instans, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete). Tingretten behandler i hovedsak sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser. For blant annet familiesaker, saker mot offentlig myndighet og saker om formuesverdier over 125 000 kroner hvor begge parter har advokat, starter den rettslige behandlingen i tingretten. Saker som har vært behandlet i Forliksrådet kan ved stevning bringes inn for tingretten. Alle straffesaker starter i tingretten som første instans. Størrelsen på tingrettene varierer sterkt, først og fremst etter befolkningsmengden i domssoknet. De minste embetene består av sorenskriveren, én dommerfullmektig og to saksbehandlere.

EV

Kilde: Domstol.no