Movar

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Movar ivaretar ulike interkommunale tjenester, som blant annet renovasjon. Bildet er fra Solgård Avfallsplass. Bildekilde: Moss Avis / Fotograf: Terje Holm.

MOVAR IKS (Mosseregionen vann, avløp, brannslukking og renovasjon) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss (46 prosent), Rygge (21 prosent), Råde (9 prosent), Vestby (20 prosent) og Våler (4 prosent). Selskapet har sitt forretningskontor på Huggenes i Rygge.

Movar ble etablert høsten 1989. Da hadde Moss og Rygge kommuner allerede hatt et fellesvannverk siden 1962.

Hovedbrannstasjonen ligger på Tykkemyr ved Innfartsveien i Moss kommune. I tillegg har brannvesenet stasjoner i Rygge, Vestby og Son. Movar ledes av et representantskap på 15 medlemmer, hvorav hver kommune har minst to representanter, og et styre på åtte medlemmer.

MOVAR leverer ca. 7 millioner kubikkmeter godt renset drikkevann, rensing av ca. 6,5 millioner kubikkmeter avløpsvann for å opprettholde en ren fjord, innsamling og forsvarlig håndtering av ca. 36 000 tonn avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere. MOVAR driver i dag et moderne vannverk som ligger på Huggenes i Rygge, tre avløpsanlegg plassert henholdsvis på Kambo, Fuglevik og Hestevold. Et regionalt avfallsanlegg, mer kjent som Solgård Avfallsplass samt Vestby Gjenvinningsstasjon. Hovedbrannstasjonen, Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB), ligger på Tykkemyr i Moss kommune og i tillegg har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby.

Kilde:

Nå vil MOVAR samarbeide med FREVAR i Fredrikstad om å bygge et helautomatisk ettersorteringsanlegg for avfall. Sarpsborg og Halden blir også med.

.EV