NAV

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 3. feb. 2020 kl. 15:29 av EV (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

NAV i Moss ligger i Kongens gate 34. I 2009 ble NAV-kontoret opprettet i Moss. NAV Moss og Rygge ble slått sammen i 2019.

NAV er en sammenslutning av de kommunale sosialkontorene og de tidligere statlige trygdekontor og arbeidskontor. Sammen skal de bistå mennesker som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, med arbeid, sosialstøtte eller trygd. Tjenesten er samordnet med NAV Trygd og NAV Arbeid. NAV Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og velferdsetaten region Øst-Viken. NAV Moss har organisert oppfølgingsarbeidet i tverrfaglige avdelinger, med egen tverrfaglig avdeling for unge opp til 30 år.

NAV Moss består av kommunale og statlige tjenester som har følgende formål:

Flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad

Bedre brukermøter

Et velfungerende bo- og arbeidsmarked

Rett tjeneste og stønad til rett tid

En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Tidligere var de fattige i landet avhengig av gaver fra frivillige givere. Men i 1824 ble fattigvesenet bestyrt av byfogden, sognepresten og en fattigforstander. Byen var delt i 10 fattigkretser med en tilsynsmann eller -kvinner i hver krets.

Moss første kommunale arbeidskontor ble opprettet i 1914. I 1962 overtok staten ansvaret, og Moss, Rygge, Råde og Våler fikk felles Distriktsarbeidskontor. Det forvaltet arbeidsløshetstrygden, ekstroordinær sysselsetting og arbeidsmarkedstiltak. Skiftet navn til A-etat i 2000, og i Moss ble NAV innført i 2009. Rustjenesten holder fortsatt til i rådhusets sidebygning, Kirkegata 17.

NAV i Mosseregionen har opprettet et eget markedsteam som skal ha spesiell oppmerksomhet på nedbemanning og konkurser, men også et ressurssenter for næringslivet.

Det er bestemt av Nav Øst-Viken skal ha sitt hovedsete i Moss etter 2020.

Kilder:

  • NAV, Moss
  • Wikipedia
  • Fredrik Th. Bolin
  • J.R. Schreiner: Bidrag til Moss bys historie
  • Moss AvisSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)