Oslofjorden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Oslofjorden er dannet i en forkastningssone oppstått i permisk tid. Fjorden er drøye 100 km lang fra Færder til Oslo rådhus. Moss kommune fronter Oslofjorden fra Kurefjorden i sør til Kupe i nord. Fjorden har Norges største trafikk av ferger og lastebåter. En rekke utenlandsferger trafikkerer Oslofjorden, og Bastøfergene mellom Moss og Horten frakter folk og biler hvert kvarter i hoveddelen av døgnet.

Ytre Oslofjord går fra Færder fyr i sør til Hurumlandet, der fjorden deler seg i Drammensfjorden og indre Oslofjord. Ytre del er 10–20 kilometer bred. Indre Oslofjord, innenfor det rundt en km brede sundet ved Drøbak, er bare 3 - 5 kilometer bred. 1,6 millioner mennesker bor rundt Oslofjorden i 2020, og tilflytningen er stor. Fjorden er også viktig som rekreasjonsområde, med båtliv, hytteliv og fiske. Her er landets største trafikk av ferger og lastebåter.

Forurensningen i Oslofjorden øker stadig. De siste årene er det registrert omfattende fugledød, fisket er gått sterkt tilbake og flere miljøinstitusjoner mener t tiltak haster. Dette gjelder særlig for torskefiskene lyr, sei, hvitting og torsk. Sjøørret er en art som har vist evne til å komme sterkt tilbake i Skagerrak, som følge av treffsikre tiltak. Omlegging av driften i landbruket rundt fjorden, befolkningsøkning, klimaendringer og endret nedbørsmønster har medført økt tilførsel av jordpartikler og næringssalter. Dette har resultert i nedslamming av hardbunn og formørkning av vannmassene. Summen av alle menneskelige påvirkninger gjør at betingelsene for fisk i fjorden er endret. Miljøverndirektoratet foreslår å redusere tilførselen av miljøgifter, utslipp fra kommunale avløp og arealavrenning fra landbruket og fortsatt frede fangstområder for hummer og fisk.

Kilder:

  • Wikipedia
  • Store Norske Leksikon
  • Dagsavisen
  • Havforskningsinstituttet

...

EV