Politivedtektene

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Politivedtektene for Moss kommune ble sist vedtatt av bystyret i 2013.


Her går det frem blant annet at:

 • Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06. På offentlig sted må ingen delta i oppløp, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden.
 • Det er forbudt å kjøre bil eller motorsykler i byens parker og friområder uten tillatelse fra byens myndigheter. Det samme gjelder telting og camping.
 • Det er forbudt å skyte med skytevåpen, bue eller sprettert i umiddelbar nærhet av offentlig sted, kaste stein eller snøball som kan skade andre.
 • Det er forbudt å sette eller henge noe på offentlig sted som kan være til fare eller ulempe for ferdselen.
 • Politiet må gi tillatelse til sprenging, eller hvis en vei eller offentlig område må sperres midlertidig på grunn av byggearbeider.
 • Politiet må gi tillatelse til tigging eller innsamling av penger eller utdeling av reklame på offentlig sted.
 • Huseier plikter å rydde fortauet for snø eller vannanløp.
 • På offentlige steder er det forbudt å urinere, kaste søppel, grise til med maling, eller å henge opp plakater uten kommunens eller grunneierens tillatelse. Oppslag skal fjernes av den som har satt dem opp når innholdet ikke lenger er aktuelt.
 • Den som selger fra kiosker eller lignende skal sørge for at det er nok papirkurver og at søppel fjernes.
 • Arrangører av offentlige tilstelninger må søke politiet om tillatelse.


Kilde:

 • Moss kommuneSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)