Rørhuset

Fra Moss byleksikon
Revisjon per 7. sep. 2020 kl. 14:24 av BW (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Rørhuset var våningshuset på gården Rør Nordre. Det er et av de eldste husene i Rygge. Gjennom årene er det utført få endringer, derfor er Rørhuset et særlig godt vitnesbyrd om tidligere tiders byggeskikk.

Huset er en gave fra Sonja og Anders Røhr. Det ble flyttet til Bygdetunet av daværende Rygge Museum (nå Rygge Museum og Historielag) i 2012 og restaurert der. Huset består av to tømmerbygninger med en avstand på cirka 2 meter. Langs den søndre tømmerbygningen går det en utvendig svalgang. Plassen mellom tømmerbygningene er dekket av et bygg i lett konstruksjon. Her ble det kaldt om vinteren, og et slikt mellombygg kalles ofte en breisval.

Hvor gammelt? Den søndre tømmerbygningen ble bygd i 1713, den nordre i 1723. I den nordre delen har de nederste stokkene 6-kantete novhoder[1], mens de øverste har 4-kantete novhoder. 6-kantete novhoder var på moten i den første delen av 1700-tallet, 4-kantete novhoder var mer vanlig senere på 1700-tallet. Derfor har man tidligere tolket dette som at denne delen av huset en eller annen gang er blitt påbygd i høyden. Men en årringsanalyse (dendrokronologisk analyse) utført av NIKU slår fast at hele den nordre delen av huset ble bygd i 1723 eller kort etter.

I de 10 første årene må familien ha vært nokså trangbodd. Dette var midt under Den store nordiske krig, som varte fra 1700 til 1721. Det er kanskje ikke tilfeldig at huset ble påbygd kort etter at krigen var slutt, og livet ble lettere. For dem som bodde i huset, må det ha vært en radikal forbedring å få omtrent dobbelt så stor plass.

Fotnoter

  1. Et novhode eller laftehode er den delen av tømmerstokken som stikker ut på et hushjørne.

Les mer om Rørhuset her


AS