Rosnes Søndre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Søndre Rosnes, gnr. 16 bnr. 4, har 155 dekar innmark og 250 dekar skog.

I 1972 – 1974 ble 135 daa beiteland mot Kurefjorden dyrket opp. Totalt dyrka areal er i dag 294 dekar. Gården ble kjøpt av Laurits Rosnæs i 1871. Gården lå den gang i klyngetun sammen med tre andre Rosnes-gårder. Lauritz tok initiativ til jordskifte og flyttet gårdens hus 350 meter i sørøstlig retning. Sønnen, Karl Rosnæs, overtok gården rundt 1910. Arne Rosnes kjøpte gården av sin bestefar Karl Rosnes i 1954. Hans sønn, Hallstein Rosnes, overtok gården i 1989. Ida Rosnes, datter av Hallstein, overtok gården i 2019.


Fram til 1958 var det melkeproduksjon på gården. Arne Rosnes rev fjøset og satset på korn, grønnsaker og poteter. I 1999 ble det lagt om til ensidig kornproduksjon. I 2016 forpaktet Hallstein Rosnes bort jorda til naboer. Det dyrkes nå korn og grønnsaker på arealet.


Kilde:

  • Hallstein RosnesOG