Sponvika

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Sponvika, området ved Mosseelva på oversiden av Mossefossen. Tidligere kalt Kullebunden eller muntlig Kølabånn. Her ble fløtetømmeret i Vansjø tatt i land og fraktet ned til sagbrukene langs Mosseelva. 150 mål er regulert for boligbygging fra 2013, på Verksåsen. Sponvikdammen ble demmet opp i 1886, etter at det var utsprengninger i øvre og nedre Vrangen, Da ble en del av Gjerrbogenjordet satt under vann. Men dammen ble i 1943 flyttet til Klova like ovenfor Mossefossen, der dagens klappedam nå ligger.

Kilder:

  • Moss Avis
  • J.H. Vogt: Glimt fra Moss gjennom 700 år

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)