Distriktpsykiatrisk poliklinikk

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Distriktspsykiatrisk poliklinikk Moss, (DPS) Per Gynts vei 2 i Moss. Klinikken dekker Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner. Den ble opprettet i 1984 i midlertidige lokaler. Dagens bygning ble tatt i bruk i 2003. Eies av Sykehuset Østfold. DPS er delt i to seksjoner, en for polikliniske tjenester og en for døgntjenester med 24 plasser. Døgnavdelingen driver også et akutt ambulant team med kvelds- og helgeåpent. Poliklinikken driver et dagtilbud med gruppetilnærming. Gir også omfattende veiledning og undervisning av helsepersonell både i egen institusjon og til kommunale instanser. DPS Moss driver også klinisk relevant forskning.

Kilde:

  • Kjetil Horn, DPS.

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)