Årvoldveien

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Årvoldveien går på sørsiden av riksvei 118 (tilkjørselsveien til E6 ved "Moss Syd" ). Den ender blindt i begge ender. Mot øst går den fram til tidligere Årvold gård, som nylig er revet (2018). Mot vest går den fram til Ryggeveien, der den er stengt for utkjøring.

Navnet Årvold skal bety Årfuglrydningen. Bebyggelsen i Årvoldveien har adkomst fra tilkjørselsveien til E6.

Veien svingte tidligere mot nord oppover Årvolddalen (industriområde siden 1990) og passerte gårdene Årvoldbråten, Nysted og Årvoldskogen , før den fortsatte mot Lillebaug og Hanan.

Med unntak av Lillebaug ble samtlige bruk og all boligbebyggelse i Årvolddalen sanert til fordel for næringsbygg etter 1990.

Selve Årvold gård på sørsiden av tilkjørselsveien til E6 hadde et fint tun med tidstypisk hovedbygning og låve fra ca 1880. På tunet sto en gammelstue fra ca 1770. Som drivverdig bruk ble Årvold sterkt forringet da E6 ble utvidet til firefelts motorvei i 1997.

Hele det fine gårdstunet ble sanert våren 2018. Et jorde mellom E6 og Vansjø er fremdeles i bruk i 2020, det eies av Rune Urstad.


Kilde: Veinavnene i Rygge. (Arnulf Johannessen, 2018)


Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)