Ellefsen, Christen Frederik

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Christen Frederik Ellefsen (1812-1899) Snekkermester og stortingsrepresentant.

Christen Frederik Ellefsen var født i Fredrikstad og flyttet til Moss i 1841. Snekkermester av yrke. I Moss ble han raskt en aktet mann. Medlem av Bystyret fra 1846. Før stortingsvalget i 1851 sørget håndverkerne i byen for at Ellefsen ble valgt inn på Stortinget. Før ham var bare embedsmenn valgt fra Moss. Dette vakte oppsikt og en avis i Kristiania beklaget at mennesker med «saadanne Navn som intet Menneske før har hørt nævne udenfor deres egne Østersskaller af Hjemstæder» kunne bli stortingsrepresentanter.


Kilder:

  • Moss Bys Historie, bind 2 (Moss 1989)
  • Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814-1914, Kristiania 1914
Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)