Frederik IV

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Kong Frederik IV og "kongebrevet" som gjorde Moss til kjøpstad i 1720. Bildekilde: Moss kommune / Moss bys historie, b.2, 1989.
Kong Frederik IV Bildekilde: Wikipedia

Frederik IV (1671-1730) Dansk-norsk konge. Utstedte i 1720 det "kongebrev" som gav Moss status som kjøpstad.

Frederik IV besøkte Moss første gang i 1704 og beordret da igangsatt graving av en kanal mellom Værlebukta og Mossesundet - gjennom Værlesanden. Gravingen ble kort tid etter stanset på grunn av krig med Sverige. Han var samme år også sterkt medvirkende til at arbeidet med å bygge Moss Jernværk ble satt i gang - med det formål å produsere kanoner til den dansk-norske flåten. Det var også Frederik IV som i 1716 sendte en flåtestyrke til Østfold for å forsterke det norske forsvar mot svenskene, som da rykket nordover for å hjelpe Carl XII med å ta Akershus festning. Svenskene ble slått i et slag på Moss torv og beleiringen av Akershus måtte oppgis.

Frederik IV undertegnet 10. august 1720, på slottet i København, det brevet som førte til at Moss fikk egen byfogd. Han hadde overtatt den dansk-norske trone bare 28 år gammel og ble kjent som en arbeidssom konge med streng disiplin.

Men - han skiftet dronninger og elskerinner som det behaget ham og etterlot seg en stor barneflokk. Han var først gift med prinsesse Louise av Mecklenburg, og de fikk fem barn, hvorav to vokste opp. Uten å være skilt fra henne giftet han seg i 1703 "til venstre hånd" med den prøysiske ambassadørs datter, Elisabeth Helene Viereck. Da hun døde året etter, giftet kongen seg med sin mangeårige elskerinne, den tyske adelsdamen Anna Sofie Reventlow. De fikk seks barn som alle døde i ung alder.


Kilde:Artikkelen er skrevet av: Fredrik Th. Bolin og Per Edfeldt (PE)