Frelsesarmeen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Hovedkontoret til Frelsesarmen. (2019) Foto Jan Kronberg.
Frelsesarmeen flyttet inn i nye lokaler på Framnes i 2011. Der driver de også Jeløy folkehøyskole som ble startet i 1973. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf, 2006.

Frelsesarmeen, Nokiaveien 30 A i Moss. Stiftet i Moss i 1889, allerede året etter at Frelsesarmeen kom til Norge. På landsbasis var Moss korps nr 11 som ble startet, med hovedkvarter i Kongens gate 36. Frelsesarmeen ble et eget trossamfunn i 2005.

Suppe, Såpe og Frelse er stikkord, det sosiale og evangeliske arbeidet drives parallelt. Frelsesarmeen i Moss driver folkehøyskole, seniorkafé, formiddagstreff, søndagsskole, kulturskole, barne- og ungdomsarbeid, matutdeling og lunsj til trengende, bruktutsalget Fretex som også gir arbeidstrening i samarbeid med Nav, og Jeløy folkehøyskole. Allerede i 1921 kjøpte Frelsesarmeen Framnes for å bruke det til hvilehjem. Men det skulle gå mange år før hele eiendommen ble utnyttet.

Høsten 2011 tok Fresesarmeen i bruk sine nye lokaler på Jeløy, som også huser flere utdanningstilbud: Frelsesarmeens offiserskole og Ressurssenter, lederutdanning, og Frelsesarmeens bibelskole. Der utdannes kandidater til barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid og menighetsarbeid på lokalplan i Frelsesarmeen. Her er også Frelsesarmeens medarbeiderskole. Den gir medlemmer og ansatte i Frelsesarmeen alt fra korte kurs til lengre utdanningsløp. Skolen har også studieopplegg som gir formell kompetanse.

Kilde: Frelsesarmeen


EV


Denne siden er sist redigert av EV 15. okt 2011 kl. 08:21 (UTC)