Gullholmen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Flyfoto over Gullholmen en sommerdag i 2003. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Gullholmen er en holme i Oslofjorden på vestsiden av søndre Jeløy, og er Østfolds vestligste punkt. Holmen består av to høydepartier, med det høyeste punktet 19 meter over havet. Navnet kan komme av at det kan være et gyllent skjær over fjellknausene når solen skinner riktig. Holmen har hatt fyr med fyrvokterbolig. I dag er det en ubetjent fyrlykt der.

Det er et yrendre fugleliv på øya, og deler av holmen ble i 2009 fredet som sjøfuglreservat i perioden 15. april til 15. juli. Holmen ble naturreservat i 2010. Det totale areal er ca. 68 daa, hvorav ca. 33 daa er landareal. Berggrunnen er rombeporfyrkonglomerat. Formålet med vernet er å bevare en tilnærmet urørt holme, samt tilgrensende sjøområder med det naturlig tilknyttede dure- og planteliv. Området er egenartet ved å ha særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl, og har geologiske verdier.

Gullholmen har ingen havn. Men det er to egnede strender der båter kan dras på land, en på sydsiden og en på nordsiden. Ved nordavind graver sjøen seg fort opp i nordbukta. Bølger fra større skip som passerer har gitt mange båteiere ubehagelige overraskelser.


Se også: Guldholmen fyr og Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr

---

EL og EV