Home-Start

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Home-Start Familiekontakten, Byfogd Sandbergs gate 5 i Moss ble etablert i 2011 med Moss og omegn kvinneråd som driftsansvarlig. Fra 2019 er Kirkens Bymisjon ansvarlig for driften i Moss (og tidligere Rygge), Våler og Råde.

Home-Start er et lavterskeltilbud der frivillige hjelper familier med minst ett barn under skolepliktig alder til å løse problemer og forebygge kriser, gir foreldrene en pustepause og familien en ny start. Hjelpen tilbys i form av regelmessig kontakt med to til fire timer en gang i uken i et halvt eller et helt år. Hjelpen utføres av frivillige i familiens hjem. Familien definerer selv hva de trenger støtte til. Home Start arrangerer også turer for de økonomisk vanskeligstilte barna eller hele familien så de kan oppleve noe nytt og annerledes. I 2018 var et 31 familier som fikk hjelp fra Home Start Familiekontakten.

De frivillige gjennomgår et kurs og leverer politiattest før de får kontaktfamilie. Moss Home-Start er et sideordnet tilbud til Frivilligsentralen og er et supplement til det offentlige hjelpetilbudet. Takket være en gave fra Sparebank 1-stiftelsen på 1 million kroner, skal Home-Start i Moss være med på et treårig prosjekt fra 2019 med også å hjelpe familier med barn i skolealder. Men det er helt avhengig av at de får nok frivillige til å hjelpe til.

Home Start i Moss er en del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk med 22 medlemsland.


Kilder:

  • Helen Mollatt, tidligere daglig leder
  • Årsrapportene for 2017 og 2018
  • Moss Avis


EV