Jeløy skole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Jeløy skole i Moss er en spesialskole for barn med lærevansker. Moss offentlige spesialskole startet sin tilværelse i 1962 i lokaler på Torderød gård. Skolen var da en statlig eksternatskole for evneveike barn i kommunene Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde. Skolen hadde lokaler spredd rundt i Moss. Foruten fire klasserom på Torderød, hadde elevene sløydundervisningen på Bytårnet skole, skolekjøkken på Skarmyra skole og gym på Ramberg skole etter at denne sto ferdig i 1977.

Den tidligere Søndre Jeløy folkeskole ble nedlagt i 1976 og elevene flyttet over til Ramberg skole. Da overtok spesialskolen lokalene i Jeløy skole. Samtidig byttet skolen navn til Jeløy skole. Andre fagpersoner knyttet til skolen var og er skolepsykolog, skolelege, helsesøster, tannlege, sosionom, fysioterapeut og logoped. Fra 1. januar 1977 ble skolen en del av Moss grunnskole.

Spesialskolen flyttet til Reier skole da kommunen solgte bygningen Søndre Jeløy skole, og videre til Bytårnet skole i 2006. Spesialskolen kalles likevel fortsatt Jeløy skole.EV