Kambobekken

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Kambobekken er ryddet og satt fint i stand, og kommunen har laget en flott tursti over og langs bekken. Foto: ES

Kambobekkens nordre løp har kildeområder i Akershus. Et annet løp strekker seg ca 2 km sørover langs Osloveien. Et tredje løp drenerer et område øst for Kambo. Fra samløpet munner bekken ut i sjøen i Kambobukta. I 2020 ble bekken ryddet for flere tonn med søppel og skrot og 600 kilo med kjemi og er blitt en ren idyll. Kommunen har laget en flott turbro langs juvet et lite stykke nordover.

Undersøkelser v/fiskeforvalter i Fylkesmannens miljøvernavdeling viser at Kambobekken er en viktig gytebekk for sjøørret. Det er fiskeforbud i bekken og 100-meterssone fra utløpet hele året.
SHU og EV