Forskjell mellom versjoner av «Kureåa»

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
no>EV
 
m (Én revisjon er importert)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 12. aug. 2020 kl. 22:57

Kureåa renner fra Raet, under riksveien, forbi Rygge kirke og til bekken renner ut i Kurefjorden. Den er ikke noen naturlig utløpsbekk fra Vansjø, men grunneierne har bygget en pumpestasjon ved Vansjø som pumper vann over i bekken. Dermed kan alle med strandlinje til bekken bruke vann derfra til å vanne jordene uten at bekken går tørr. Vinterstid stanses pumpeanlegget.

Kureåa har sjøørret, men en demning 1,2 km ovenfor utløpet i Kurefjorden har vært et hinder for videre oppvandring. Moss- og omegn jeger og fiskerforening har i samarbeid m fylkesmannen og grunneiere bygget en fisketrapp ved Søndre Gulland. Det er også laget trappetrinn i demningen ved Kirkegrenda og anlagt 8 gyteplasser for sjøørret oppstrøms Kirkegrenda og nedstrøms Kurefjordveien. Dette var ferdig i 2018. I 2019 ble det lagt ut store steiner nedstrøms Bygdetunveien for å skape et bedre oppvekstområde for små sjøørret.

Bekken, som tidligere tider var en lang og bred elv, ble under bronsealderen benyttet som ferdselsåre mellom Vansjø og sjøen, og kirken var tilgjengelig med båt. I dag er Kureåa som en bekk, men er stor nok til at ørreten trekker opp for å gyte. Kureåa er belastet med kloakkutslipp som kan ødelegge fremtiden som ørretbekk om utslippene av kloakk til bekken får fortsette.

Kilder:

  • Fiskeforvalter Leif Roger Karlsen hos fylkesmannen.
  • Boka Arvegull - Rygge kirke

---

EV