Moss Ættehistorielag

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Ættehistorielag ble stiftet i 1966 og nedlagt i 2019.

I 1989 ble ættehistorielaget slått sammen med Moss og Omegn Museumslag (fra 1923) og laget overtok eiendommen Rabekk på Høyda og en rekke museale gjenstander, alt fra 1800-tallet. Etter flere branner i forpakterboligen og låven ble hovedhuset demontert og lagret. Flere år senere ble det gjenoppbygget ved Tune prestegård i Sarpsborg.

Laget har drevet med slekts- og lokalhistorisk forskning i videste forstand. Det har et stort arkiv med mikrofilm, tidsskrifter og bøker, og samler slekts- og lokalhistorisk materiale til felles nytte. Fra 2019 ble formålsparagrafen endret til at Moss Ættehistorielags formål er "å bidra til fremme av byhistoriske og by-relaterte prosjekter og aktiviteter i Moss og omegn". Samtidig vedtok årsmøtet å overlate alle sine gjenstander til Moss kommune. bortsett fra gjenstander som er lånt ut til andre museer. Disse museene skal få beholde dem. Dermed er ikke Moss Ættehistorielag lenger et historielag.

På årsmøtet i 2019 ble en ny formålsparagraf vedtatt. Foreningen skal heretter bidra til å fremme historiske og byrelaterte prosjekter og aktiviteter i Moss og omegn. Ættehistorielagets gjenstander overlates til Moss kommune, som selv kan fordele dem til Musikkrådet, museet eller biblioteket. Krigshistoriske gjenstander overdras til Rygge Museum og Historielag, gjenstander fra Rabekk overføres til det gjenoppsatte Rabekk ved Tune prestegård.

Kilde:

  • Moss Avis

Hjemmeside: Moss Ættehistorielag


Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)