Moss Industriforening

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Industriforening ble stiftet 19. februar 1949 som en separat næringsforening. Tidligere var industriens interesser ivaretatt av en avdeling under Moss Handelsstands Forening. Fabrikkeier Sigurd Runhovde var Industriforeningens første formann. Øvrige styremedlemmer var konsul Henry Becker-Erichsen, direktør Gotfred Ernø, direktør Leiv Helly-Hansen og direktør Trygve Wibye.

Foreningen skal ivareta og fremme industriens interesser innad og utad overfor myndigheter og publikum. Den skal virke til å styrke solidaritet, samarbeid og god omgangstone mellom medlemmene, å støtte medlemmenes interesser med medvirkning, uttalelser og initiativ, å avholde møter med foredrag og diskusjoner av felles eller allmenne spørsmål samt å samarbeide med andre næringslivsforeninger.


Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Medlemmene spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har spilt en viktig rolle i Mosseregionen gjennom bedriftenes store antall i arbeidsplasser og mangfoldig i fagområder. Moss Industriforening er også høringsinstans for kommunenes politiske saker. Dessuten deltar foreningen i Stiftelsen for Industrihistorisk Bevarelse og støtter Mosseregionens Næringsutvikling. Foreningen har i 2021 96 medlemmer i M>oss, Våler og Råde.

.


Skrevet av Ivar Ernø (IE)