Moss kommune folketall

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Folketallet i Moss kommune

Går vi tilbake til folketellingen i 1801, finner vi folketallet 1748. Legger vi imidlertid dagens grenser til grunn, var folketallet i det samme året 3126. Tabellen nedenfor viser folketall etter de til enhver tid gjeldende kommunegrenser (kolonne I), mens tallene i kolonne II er knyttet til nåværende kommunegrenser for noen utvalgte år. For å kunne tolke historiske folketall må vi altså ha klart for oss hvilke grenser som ligger til grunn.


Folketallet 1801 – 1946

År I II År I II
1801 1 748 3 126 1890 8 051 10 599
1825 2 523 4 240 1910 8 648 13 096
1845 3 753 5 661 1920 9 223 14 922
1865 4 129 6 316 1930 8 293 14 829
1875 4 449 7 057 1946 17 415 17 415

Merknad: Tabellen avdekker indirekte flere grenseendringer. I 1876 ble en del av Moss landdistrikt lagt til Moss bykommune. I 1938 ble en del av Rygge herred overført til Moss og i 1943 ble Jeløy innlemmet i Moss. (Bekreftet i 1946.)


Folketallet 1951 – 2012

År Folketall År Folketall
1951 18 500 1995 25 200
1960 20 500 2000 26 600
1970 24 600 2005 28 000
1980 25 500 2010 30 000
1990 24 700 2012 30 800


NB! Tallene er avrundet til nærmeste 100.

Tallene forteller indirekte noe om samfunnsendringer, f. eks. industrialiseringsperioden med tiltagende sentralisering gjennom 1960-årene, den nasjonale desentraliseringen gjennom slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-årene og ny sentralisering fra slutten av 1990-årene.Kilder:
Artikkelen er skrevet av: Hans Solerød (HS)