Moss sykehus

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Sykehuset Østfold Moss fotografert fra det nærliggende Peer Gynt Helsehus en høstdag i 2017. Foto: Bjørn Wisth
Moss sykehus som nå er en del av Sykehuset Østfold. Foto: JK (2018)
Moss sykehus mellom Vogts gate og Fridtjof Nansens gate / Løkkegata ble bygd i 1914 og senere modernisert og påbygd to etasjer i 1954. Foto: postkortmotiv fra 1919, utgiver Sæbbøs Bokhandel
Moss sykehus på postkort i 1957 etter ombygging og modernisering. Postkortfoto fra Mittet AS / fotograf ukjent

Moss sykehus, Peer Gynts vei 70 – 82 , er fra 1998 en del av Sykehuset Østfold. Dette er det fjerde sykehuset i Moss gjennom tidene. Moss Sykehus foretar nå både dagkirurgi og planlagte større operasjoner, mens all akuttbehandling foregår i Fredrikstad.

Det første sykehuset i Moss lå i Storgaten, men ble senere byttet med en gård på Værlesanden, nå Sykehusgaten 10. Det gamle sykehuset ble revet i 1848 og et nytt sykehus ble bygget samme sted med tre pasientrom og til sammen 12 senger, kalt Lasarettet. (I dag bruker Velferdssentralen bygningen.) Et nytt sykehus ble bygget i Vogts gate 17 i 1914, da med fast lege. Planene var utført av arkitekt Victor Nordan, som var den tids ledende sykehusarkitekt i hovedstaden. Sykehuset ble påbygget med to etasjer i 1954 og tjenestegjorde helt frem til 1978, da det nye sykehuset i Peer Gynts vei sto ferdig.

Den gamle bygningen i Vogts gate tjenestegjorde i noen år som fylkeskommunenes kontorbygg inntil det nye fylkesrådhuset ble tatt i bruk i Sarpsborg. I 1986 ble alt revet, også gravkapellet som var bygd på 50-tallet. Det nye Statens Hus ble reist på tomten.

Det nåværende sykeshuset ble bygget av Selvaagbygg i 1978, som " modellsykehus " fysisk sammenknyttet med Mosseporten sykehjem. Arkitekt var Kjell Castberg Voss. Sykehuset kjøpte Mosseporten sykehjem i 2007 for å utvide driften, da sykehjemsdriften flyttet til Peer Gynt sykehjem som ble bygget på tomten ved siden av.

Fra byen fikk sitt første sykehus i 1806 hadde det vært eiet av kommunen. Men i 1964 ble sykehuset overtatt av fylkeskommunen. Fødeavdelingen i Moss ble opprettet i 1978 og nedlagt i 1985. I 1993 ble all kirurgisk døgnberedskap samlet i Moss og Fredrikstad. Indremedisinsk beredskap ble overført fra Sarpsborg og Halden til Fredrikstad i løpet av høsten 1997, og fra Indre Østfold til Moss våren 1998. Fra 2012 ble alle pasienter som trenger akuttbehandling sendt til Fredrikstad.

Fra 1.1.1998 ble Moss sykehus en del av Østfold Sentralsykehus. Dette var et resultat av organisatorisk sammenslåing av Halden sykehus, Indre Østfold sykehus, Moss sykehus og sentralsykehuset i Fredrikstad. Forut for beslutningen om å slå sammen alle sykehusene i fylket, hadde det pågått mange års politisk tautrekking og sykehusaksjoner.

1. januar 2002 overtok staten eierskapet av sykehuset, som ble et eget helseforetak i Helseregion Øst, senere SørØst, og det offisielle navnet er Sykehuset Østfold HF.

Et nytt sentralsykehus for Østfold ble bygget på Kalnes og åpnet i 2015. Nå har Moss sykehus ansvar for planlagte operasjoner, med planlagt kirurgi, poliklinisk behandling av revmatologi, øyesykdommer, smertebehandling, ortopedi, kirurgi gynekologi, dialyse dagbehandling, øre-, nese- og halsavdeling og radiologi, barne- og ungdomspsykiatri og sosialmedisinsk poliklinikk. I 2019 er det 716 fast ansatte på sykehuset i Moss,

Kilder:

  • Sykehuset Øtfold
  • Moss bys historie,
  • "Det gule huset ved Kanalen"
  • Moss Avis
Artikkelen er skrevet av: Egil Lund (EL) og Elisabeth Vogt

Denne siden er sist redigert av EV 12. aug 2012 kl. 19:37 (UTC)