Skjærgårdstjenesten

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden er organisert 12 driftsenheter, hvorav en i Moss. Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden ble opprettet i 1993. Moss er driftskommune for skjærgårdstjenesten i Mosseregionen. Oppgavene til tjenesten er mange: Strandrydding om våren, renovasjon på friområdene i skjærgården, tilrettelegging av brygger, båtfester, toaletter, naturoppsyn. De ansatte rettleder også om riktig atferd, og de tilrettelegger for at skoleklasser skal kunne rydde strender. Informasjon og holdningsskapende arbeid er en viktig oppgave.

Hver vår samles det inn ca. 40000 søppelsekker fra friområdene i Oslofjorden, og mellom 10 og 15 prosent av disse er fra strandrydding om våren. Mengden er påvirket av hvordan vinterværet har vært; avfallet i ytre Oslofjord gir en indikasjon på vinterens framherskende vindretninger.

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden disponerer omlag 20 fartøyer av forskjellige størrelser og standard. Skjærgårdstjenestens mannskap utfører en rekke oppgaver fra tidlig vår til sen høst – som tilsvarer ca. 30 årsverk.

Fra 2017 opprettet Moss kommune en egen skjærgårdstjeneste i Vansjø, kalt Vansjøtjenesten, og året etter gikk Våler, Rygge og Råde inn i ordningen som et samarbeidsprosjekt.


Kilde:Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)