SpareBank 1

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Sparebank 1 Østfold og Akershus har fått et dominerende hus ved krysset Varnaveien/Ryggeveien. Foto: JK (2020)

Rygge - Vaaler Sparebank, nå Sparebank 1 Østfold og Akershus, ligger i Varnaveien 43 E, 1526 Moss. Rygge-Vaaler Sparebank var en regional sparebank for personkunder og små- og mellomstore bedrifter. I en årrekke har banken vært en av regionens største støttespillere ved å avsette en del av bankens overskudd til allmennyttige formål. På den måten forblir den største delen av overskuddet i distriktet.

Rygge Sparebank ble egentlig opprettet som en innsamling til kornmagasin i Rygge i 1811. Men dette fungerte dårlig, og deler av verdiene ble overført til en sparebank i 1857. Banken fikk lokaler i Øre gård, hvor lensmannen ble bokfører og kasserer. Siden 1886 har banken hatt hovedkontoret sitt i Moss. De forrige lokalene i Kongensgate i Moss ble bygget og tatt i bruk i 1972. Konsernet Rygge-Vaaler Sparebank var den største selvstendige sparebank i Østfold. Banken hadde på det meste 11 lokalbanker i Østfold og Akershus. Banken har i tillegg 2 datterselskaper, Nekor Gårdsselskap AS og EiendomsMegler 1 som er samlokalisert med banken i Vestby, Drøbak, Moss, Rygge, Fredrikstad og Askim.

Vaaler Sparebank ble opprettet 1896 og Soon Sparebank ble opprettet i 1918. De tre sparebankene ble slått sammen til Rygge-Vaaler Sparebank i 1971. Året etter innviet banken sine nye lokaler i Kongens gate. I 2008 åpnet banken nye kontorer i Askim (Indre Østfold), Drøbak og Fredrikstad (kontor nr 2). I 2011 ble banken fusjonert med Halden Sparebank, og dannet Sparebank 1 Østfold Akershus. I 2015 ble bankkontorene i Råde og Våler og på Halmstad i Rygge nedlagt.

I tillegg til bank- og eiendomsmeglertjenester kan kundene i den nye banken benytte seg av automater for uttak og innskudd av kontanter og valuta inne, minibank ute, og de kan låne PC. De nye banklokalene på 3500 kvadratmeter huser 150 bankansatte både fra hovedkontoret i Kongens gate og bankens filial i Midtveien. Begge disse kontorene er nå nedlagt.

Sparebanken har gitt en rekke gaver til Rygge kommune,som de tre bindene om Rygges historie, de to skulpturene ved Rygge kirke: Såmannen og rådyrgruppen.Kilder:

  • Ivar A. Christoffersen, Rygge-Vaaler sparebank
  • Moss Avis
  • Magne Berggren: Rygges historie IIIArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)