Stortingsrepresentanter fra Rygge

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra Rygge har følgende vært valgt til stortingsrepresentanter:


1814 Valentin C. W. Sibbern. Eidsvoll og det overordentlige Storting

1815 Valentin C. W. Sibbern, amtmann

1818 Valentin C. W. Sibbern og Peter F. W. Schnitler, sogneprest

1821 Valentin C. W. Sibbern og Peter Elieson, assessor

1839 P. C. Holst, artillerikaptein

1842 P. C. Holst

1857 Carl Sibbern, amtmann

1859 Carl Sibbern

1862 Carl Sibbern og A. A. Sørenssen, cand. jur. og gårdbruker

1865 Carl Sibbern og Aimar August Sørenssen

1868 Aimar August Sørenssen og Carl Sibbern

1871 Aimar A. Sørenssen

1874 Aimar A. Sørenssen, fogd i Rakkestad

1877 Aimar A. Sørenssen, fogd i Moss

1895 Johan H. P. Thorne, godseier og statsråd

1903 Johan H. P. Thorne, godseier og statsråd

1945 Wilhelm E. Bredal, bonde

1950 Wilhelm E. Bredal, bonde

1954 Wilhelm E. Bredal, bonde


Med forbehold om at noen kan mangle. Ta kontakt dersom du oppdager mangler eller utelatelser.


Kilde:

  • Berggren, Magne: Rygge, Bind 3. Tiden 1800 til 1980. Side 324. Utgitt av Rygge-Vaaler Sparebank, 1990.AS