Vardåsen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Vardåsen, ofte uttalt Valåsen eller Valås med tykk l, er med sine 89,5 m.o.h. Rygges høyeste punkt og det første stedet i Rygge som dukket opp av havet etter istiden. I det ellers flate landskapet er åsen synlig på lang avstand for sjøfarende som kommer inn Oslofjorden. Skogforskere antar at dette er ett av de mest urørte skogområdene i Østfold. De eldste furuene som er aldersbestemt på Vardåsen, er fra ca. 1850.

Vardåsen ble naturreservat i 2010. Flere steder er jordsmonnet oppe på åsen så karrig at verken gran eller lyng klarer seg. Her trives derimot mange lav-arter, og denne skogtypen kalles derfor lav-furuskog. Der jordsmonnet er litt bedre, begynner gran og løvtrær å blande seg inn, og på bakken finner vi ulike typer lyng og mose. I noen dalsøkk, og rundt foten av åsen, finner vi den beste og dypeste jorda, og her er det storvokste grantrær som dominerer skogbildet. Her finnes også imponerende eksemplarer av bjørk og osp. Nærmere 500 forskjellige sopparter er registrert på Vardåsen, og trolig flere tusen insektarter. I furuskogen trives toppmeisen, mens fuglekongen og svartmeis foretrekker granskogen. Lengst sør på toppen av åsen ligger det en fin gravrøys fra bronsealderen (ca. 1700 f.Kr. – 500 f.Kr.)

I naturreservatet er:

 • All vegetasjon fredet, også døde trær og busker.
 • Bålbrenning er forbudt
 • All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner
 • Motorferdsel er forbudt
 • Sykling og bruk av hest er ikke tillatt
 • Alle fysiske inngrep er forbudt
 • Teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt
 • Sanking av bær og matsopp er tillatt.

På toppen av åsen rager Vardåsen utsiktstårn, 12 meter høyt. Tårnet ble reist i 1994 i et samarbeid mellom Rygge kommune og Fylkesmannen i Østfold. Det erstattet et gammelt og falleferdig tårn. Fra toppen er det flott utsikt over Ryggelandskapet og Oslofjorden. Ved utsiktstårnet er det en ødelagt gravrøys.Kilder:

 • Lommekjent.no
 • Rygge kommune
 • Rygges historie IIEV