Brannstasjonen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Brannvesenet i Moss flyttet i 2004 fra Vogts gate til Tykkemyr, hvor en ny og moderne regional brann- og redningsstasjon er bygget. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf, 2006.
Den gamle Moss brannstasjon' med garasjer og mannskapsrom i Vogts gate ble fraflyttet i 2004. Fotograf: Bjørn Wisth, 2013.
Brannsignaler. Slike plakater hang hjemme hos alle brannmenn i Moss, ved siden av en høyttaler som varslet om hvor de skulle møte opp hvis det var meldt om brann.
Brannkanon på Bjerget. (2018) Foto JK.

Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen har hovedbrannstasjon på Tykkemyr 2, og brannstasjoner i Rygge, Vestby og Son. De samarbeider også med andre beredskapsaktører for å løse oppgaver på best mulig måte for samfunnet og for den eller de som er berørt av hendelser. I noen tilfeller er samarbeid bestemt gjennom skriftlige avtaler, og i andre tilfeller skjer samarbeid av praktiske årsaker.

Av andre beredskapsaktører nevnes (som eksempler):

• Industribrannvesen, herunder også flyplassbrannvesen på Moss Lufthavn Rygge (MLR)

• Politiet

• Ambulansetjenesten

• Sivilforsvaret

•Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)

Moss fikk sitt første brannkorps i 1767. Den eldste brannvakten ble opprettet i 1825 i Bjerget 31 med en vekterstab på fire-fem mann. Den besto av et enkelt skur og en brannkanon på den gamle granittplattformen. Kanonen ble avfyrt når det var brann. Vanligvis avfyrte man ett skudd, men to hvis det var storbrann. Den gamle brannvakta på Bjerget ble revet i 1949.

Byens første ordentlige brannstasjon ble bygget i 1876 i Vogts gate 11, da byen hadde fått nytt vannverk. Den gule trebygningen fikk utsiktstårn så man kunne se store deler av byen, og kanonen ble flyttet dit. I 1896 var det brann. Betjeningen glemte bare å ta treproppen ut av munningen på kanonen før de fyrte av: Proppen føk ut, og i vid bue over øvre bydel før den suste inn gjennom et husvindu, i den senere Vogts gate 22. Det var siste gangen brannkanonen ble brukt. I 1917 solgte kommunen kanonen til opphugging, men den ble kjøpt av private som plasserte den på Skarmyrfjellet. I 1953 ble den flyttet tilbake til brannstasjonen igjen.

Byen fikk sin første brannbil i 1925, men fortsatt ble det brukt hester frem til 1937 for å frakte slukningsmateriell til brannstedene. I 1963 fikk stasjonen en tidsmessig utvidelse med garasjer og mannskapsrom motPikeskolen.

I 2004 flyttet brannvesenet fra Vogts gate til Tykkemyr, hvor en ny og moderne regional brann- og redningsstasjon er bygget. I 2017 hadde brannvesenet i Moss 482 utrykninger. Det gjelder alle slags utrykninger, også falske. Bare 23 gjaldt bygningsbranner.


Kilder:

  • MOVARs hjemmeside
  • M.B. Landstad
  • J. H.Vogt: Glimt fra Moss gjennom 700 årSkrevet av Egil Lund (EL) og Elisabeth Vogt (EV)