Gude, Mathias Calmeyer

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Mathias Calmeyer Gude (1797-1883). Mathias Gude seilte til sjøs og tok styrmannseksamen. I 1814 kom han til Moss og var ansatt hos sin onkel Johann Jørgen Gude (1760-1843). Mathias Gude fikk borgerskap som kjøpmann fra 1823.

Mathias Gude drev brennevinsbrenneri og ølbryggeri i Henrich Gerners gate 4 og 6. Bryggeriet het Victoria bryggeri og var forløperen til Moss Bryggeri.

Han eide Skarmyra og gården i Henrich Gerners gate 6 som han overtok etter familien Hvidt og som nå kalles Gudegården. Mathias Gude satt i Formannskapet og var en kort tid viseordfører. Han var sjef for Borgerkorpset 1830-1848. Han var overformynder, måler og vraker, fattigforstander, kemner, m.m.


Kilder:

  • Moss Bys Historie, bind 2 av Nils Johan Ringdal (Moss 1989)
  • Personalia fra det gamle Moss av Adler Vogt, Oslo 1948.
Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)