Kambo renseanlegg

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Kambo Renseanlegg ligger i Møllebakken ved nordre bydel i Moss. Bildekilde: Movars hjemmeside
Møllebakken rensestasjon tilhører renseanlegget og har til oppgave å transportere avløpsvann opp til renseanlegget. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014

Kambo Renseanlegg ligger i Møllebakken på Kambo i Moss og eies av Movar som ett av Movars tre renseanlegg. Anlegget ble satt i drift i 1978 og senere rehabilitert/utbygd i 2001. Anlegget er dimensjonert for å kunne behandle en mengde som tilsvarer avløpsvann fra 16.000 personer. Det renses årlig 1,5 - 1,8 millioner kubikkmeter ved anlegget. Renseanlegget mottar avløpsvann fra nordre del av Moss, søndre del av Vestby og Våler kommune (unntatt Svinndal).

Sigevannet fra Solgård Avfallsplass behandles også ved renseanlegget. Avløpsvannet føres i kommunenes ledningsanlegg fram til Møllebakken pumpestasjon. Møllebakken pumpestasjon tilhører renseanlegget , den har i oppgave å transportere avløpet opp til renseanlegget. Det rensede avløpsvannet føres ut på 50 meters dyp i Mossesundet.

Anlegget mottar og behandler også septik og gråvann fra MOVARs eierkommuner. Leveringen til anlegget blir gjort med slamsugere (tankbiler).

Kilde:Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)