Moss byleksikon

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss byleksikon

Idéen om et byleksikon for Moss ble initiert av Fredrik Th. Bolin og Truls Holmsen i midten av 90-årene. De samlet inn en mengde stoff og stikkord om gamle og nye bygninger, gater, steder, personer, firmaer, etc., bl.a. i samarbeid med Solveig Haug Urdal. Tanken var å skrive, redigere og utgi et leksikon for Moss og omlandet etter mønster av tilsvarende byleksikon i Oslo og andre byer og regioner i Norge.

Fram til ca 2010 pågikk arbeidet med å skape grunnlaget for et slikt leksikon i fysisk format – som tradisjonelle, trykte bøker. Men teknologien og markedet utviklet seg, og man bestemte seg i 2010 for å utvikle og utgi Moss byleksikon i digitalt format, basert på mediawiki, den samme teknologien som brukes av Wikipedia.

Produksjonen av leksikonet ble dermed mye rimeligere – og ikke minst ble byleksikonet mer fleksibelt, aktuelt og dynamisk.

Den 14. juni 2014 overleverte Selskabet til Moss Bys Vel det digitale Moss byleksikon til Moss bys befolkning, ved ordfører Tage Pettersen.

Etableringen av leksikonet ble gjort, og videreført, av en gruppe satt ned av Selskabet til Moss Bys Vel under ledelse av daværende formann Ivar Ernø.

Redaksjonskomiteen har bestått av

Men også med bidrag fra Solveig Haug Urdal SHU, Ragnar Hagen, Eilert Lund og Finn Saugestad.

Moss byleksikon utvikles og forbedres kontinuerlig av kommitéens medlemmer og av brukerne.

Moss kommune er forretningsmessig eier og bekoster drift og vedlikehold, i tett samarbeid med Selskabet til Moss Bys vel og redaksjonskomiteen.

I forbindelse med at Moss og Rygge kommune ble slått sammen fra år 2020, har en utvidet redaksjonskomite jobbet med å inkludere en rekke fakta om tidligere Rygge kommune. Til sammen rundt 700 aretikler om Rygge ble skrevet og implementert i leksikonet før lanseringen av det utvidede leksikonet 8. september 2020. Ved relanseringen hadde antallet artikler i Moss byleksikon passert 2450 artikler – og i dag er leksikonet oppe i 2 585 artikler.

Nye bidragytere fra gamle Rygge kommune er blant andre: