Moss kommune

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Det forrige byvåpenet til Moss, gul kråke på rød bunn. Det er tegnet av Christian Stenersen og ble vedtatt i 1954. Bildekilde: Wikipedia

Moss kommune i Østfold omfattet før 2020 et areal på 63,5 kvadratkilometer, nå 128. Byen hadde i 2016 ca 32.000 innbyggere. Etter sammenslåingen med Rygge bor det i 2021 49.668 innbyggere i kommunen, og den nye kommunen har fått et samlet areal på 137 kvadratkilometer, mer en en fordobling. Mye av de ubebygde områdene er vernet. De består i hovedsak av verdifulle landbruksområder, skog med stort biologisk mangfold, kultur- og kystlandskap. Kyststripen er på over 100 km totalt, langs land og rundt øyene.

Det nye kommunevåpenet til Moss, gullspore på rød bunn etter at Rygge ble slått sammen med Moss til en kommune 1. januar 2020.

Kommunesenteret er det gamle bysenteret, dessuten to områdesentere på Halmstad og Kambo, og lokalsentrene på Vang og Larkollen.

Moss har en svært sentral beliggenhet mellom Oslo og svenskegrensen, og er et samferdselsknutepunkt med firefelts motorvei, dobbeltsporet jernbane med tre stasjoner, havn og fergeforbindelse over Oslofjorden. Moss grenser i nord til Vestby, i øst til Våler, i sør til Råde og i vest mot Oslofjorden.

Moss fikk bystatus 10. august 1720. Byens grenser som kjøbstad ble fastlagt i 1727. Da var byen bare på 1,5 kvadratkilometer. Da Jeløy ble innlemmet i byen i 1943 (bekreftet av bystyret i 1946), var Moss Norges største by i areal. I 2016 var Moss landets minste by i areal etter at de andre byene vokste i areal ved å ha blitt slått sammen med nabokommuner. Fra 1. januar 2020 ble Moss og Rygge slått sammen til en kommune,

Sentrum ligger på bysiden. Næringslivet begynte med jordbruk og skogbruk, møller og sagbruk utviklet seg langs Mossefossen fra 1300-tallet og fremover. Moss var en av landets viktigste industribyer på 1800 og 1900-tallet, men mange av de store hjørnestensbedriftene flyttet ut eller ble nedlagt etter år 2000. (Helly-Hansen, TrioVing, Moss Værft & Dokk, Moss Glasværk og Peterson er noen eksempler.) Annen industri er kommet til.

Moss har hatt en mangfoldig industri, og har fortsatt et godt handelsmiljø, kunstgallerier, variert fjord- og innlandsnatur med Jeløy, Mossemarka og Vansjø. Byen ligger i et trafikknutepunkt med E6, jernbanestasjon mellom Oslo og Gøteborg og fergeforbindelse til Vestfold, samt direkte flyforbindelser til Europa via Moss Lufthavn, Rygge. En stor og travel havn med mye lastetrafikk. Byen er et viktig handels- og servicesenter for kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.

Moss har mange kunstgallerier], et yrende musikkliv]] og et aktivt revy- og amatørteatermiljø.

Byvåpenet er en gul kråke på rød bunn. Det nye kommunevåpenet er Rygges gamle fra 1984, en gullspore på rød bunn, men ble avløst av Gullsporen da Moss og Rygge ble slått sammen.


Se også:


Kilde:

  • FAZ Sandberg: Kjøbstaden Moss
  • www.moss.kommune.no/ Moss kommune]
  • Forslag til kommuneplan for Nye Moss
  • Moss kommune

---

EV