Refsnes Gods

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Refsnes Gods fra hagen. (2019) Foto JK.
Refsnes Gods med sitt vakre hageanlegg på nordsiden av bygningen. Foto: Moss Avis / fotograf: Terje Holm, 2013.
Refsnes Gods på Jeløy fotografert cirka 1958. Postkortfoto / fotograf E. Kristiansen

Hotell Refsnes Gods, Godset 5 i Moss er hotell og restaurant. Stedet Refsnes ble ryddet før år 800 e.Kr. I 1593 omtales stedet i stiftsboken over kirkenes gods. Fra 1660 til 1723 var det en slektsgård. Gullholmen lå under gården. Refsnes var en berømt smuglerplass i 1760-årene. Hovedbygningen ble bygget i to omganger: David Chrystie d.y. bygget midtbygningen i 1794, mens de to tårnene ble bygget i 1855. Daværende eier Olav Fjeld åpnet restaurant i 1939. I 1971 ble hovedbygningen utvidet til også å romme hotell og hotellet fikk en ny utvidelse i 1977. Til tross for navnet har Refsnes aldri vært et gods. Gods er gårder som har hatt andre gårder under seg. Det har Refsnes aldri hatt.

Helt siden i 1770-årene har Refsnes vært i sentrum for selskapeligheten i distriktet. Den berømte lindealléen foran huset ble sannsynligvis plantet på Chrysties tid, og det var ham som ga anlegget det parkmessige utseendet. Han og hans frue førte et meget gjestfritt hus. Selv i de vanskelige årene etter 1814 muntret man seg fortsatt i «lystgården», som Refsnes ble kalt på den tid. Ofte har det vært folksomt der. Et dagboksnotat fra den tiden forteller eksempelvis om et maskeradeball som ble arrangert for hele 300 gjester i 1816.

David Chrystie døde i 1835 og hans enke overtok Refsnes. De hadde ingen barn, og i 1844 solgte hun stedet til Jens Kristiansen. I 1855 overtok Konsul Lorentz Meyer fra Christiania gården, og med ham begynte også en ny glanstid for Refsnes.

Konsul Meyer tilbragte hver eneste sommer her sammen med sin familie og venner helt frem til 1888. Konsul Meyer døde i 1888 og hans frue i 1890 og Refsnes gikk nå over til datteren Sophie, som var gift med politilege Haakon Boeck fra Christiania. Maleren Hans Gude var en av dem som vanket der. Og 4. august 1898 kom Kong Oscar IIbesøk til Refsnes, hvor det ble arrangert stor middag til kongens ære. Kong Oscar hadde tidligere på dagen blant annet åpnet det nye Orkerød barnehjem, og skulle også overvære årets landsregatta.

Sønnen Lorentz Meyer Boeck overtok Refsnes i 1917 og eide det frem til 1938. Da kjøpte Olav Fjeld eiendommen og startet restaurant der tre år senere. Moss Boligbyggelag kjøpte store deler av jordeiendommen i 1959 og bygget 186 leiligheter i rekkehusog 550 leiligheter i blokker. Moss kommune leide Godset i 1956/57 og brukte det til skole mens Hoppern skole ble bygget.

I 1970-årene kjøpte familien Christiansen med den anerkjente restauratøren Preben Bjørn Christiansen, og senere Dora og Bjørn «Sonny» Christiansen i spissen Refsnes. De utviklet den gamle «lystgården» til et ledende hotell. I 1969 ble «Godset» bygget ut og fikk nærmere 40 nye overnattingsrom. I 1998 overtok familien Salbuvik Refsnes Gods og drev hotellet i over 20 år. De har en privat samling med ca. 400 kunstverk på hotellet og i 2011 fikk hotellet Kulturarvprisen. I 2019 solgte Salbuvik hotellet til hotellkjeden Classic Norway, en hotellkjede som eier 18 hoteller i Norge.

Refsnes gods har aldri vært noe gods, gården har aldri hatt andre gårder under seg. Men det var et krongods, altså eid av Kongen etter reformasjonen.


Se også: Godset


Kilder:Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)